Weblogic sunucular üzerine Hudson kurmak için aşağıdaki yol izlenir.

1) Öncelikle, http://hudson-ci.org sitesinden en son sürüm stable war dosyası indirilir.
2) Bu dosya AdminServer’in olduğu weblogic sunucusuna kopyalanır.
3) Dosyanın atıldığı yerde WEB-INF isimli bir klasör oluşturulur.
4) Klasöre girilerek weblogic.xml isimli bir dosya oluşturulur ve içine aşağıdaki kayıtlar eklenerek kaydedilir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<weblogic-web-app
 xmlns="http://www.bea.com/ns/weblogic/weblogic-web-app">
 <container-descriptor>
  <prefer-application-packages>
   <package-name>org.apache.*</package-name>
   <package-name>org.dom4j.*</package-name>
  </prefer-application-packages>
 </container-descriptor>
</weblogic-web-app>

5) Sonra aşağıdaki komut ile bu dosya war dosyasına eklenir.

jar uvf hudson.war WEB-INF/weblogic.xml

6) Ardından ilgili war dosyası Weblogic console üzerindeki Deployment kısmından deploy edilir.