Grub hatalarını bilirsiniz. Bazen yeni bir kurulum yapmışsınızdır ya da sistem güncellemişsinizdir. Bilgisayarı yeniden başlattığınızda hiç beklemediğiniz hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu yazıda sizlere genel grub hatalarının nedenlerini ve çözüm yollarını anlatacağım.

1. Grub loading, please wait…

GRUB loading stage 1.5

GRUB loading, please wait…

Durum

Bu mesajdan sonra, sistem durur. Eğer bir açılış disketi kullanarak sistemi yüklemeyi deniyorsanız, sorun olabilir.

Çözüm

BIOS’ta ki açılış sırasını ilk sırada disket sürücüsü olmayacak şekilde değiştirin.

2. Grub 12 Hatası

12 : Invalid device requested.
Durum

Bu hata eğer aygıt dizelerinin sözdizimi doğru, fakat ondan başka bir hata tarafından tanımlanmayan bir hata meydana gelirse döndürülür.

Çözüm

Etkileşimli komutları kullanarak ön yükleyicinize grub kurduğunuzda, grub komut satırında aşağıdaki iki satırı çalıştırdınız mı?

grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)

(hd0,0) seçtiğiniz hard disk (hd0) ve ön yükleme diskiniz ile yer değiştirilmelidir.

3. Grub 15 Hatası

Durum
Bu hata GRUB yapılandırmanızın iki farklı durumunda meydana gelebilir: ya başlangıç yapılandırması boyunca (MBR içindeki GRUB kurulumu) ya da sistem yüklendikten ve Linux çalışmaya başladıktan sonra (ya da herhangi diğer giriş).

Başlangıç Yapılandırması

grub> root (hd0,0)
Filesystem type is xfs, partition type 0×83

grub> setup (hd0)
Checking if “/boot/grub/stage1″ exists… no
Checking if “/grub/stage1″ exists… no

Error 15: File not found

Bir giriş yükleniyorken

Booting ‘Pardus Linux’

root (hd0,0)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0×83
kernel (hd0,0)/boot/kernel-2.6.37 root=/dev/hda3 vga=792

Error 15: File not found
Press any key to continue…

Çözüm – Başlangıç yapılandırması

Bu hata eğer belirtilen dosya adı bulunamazsa döndürülür ve bundan başka herşey TAMAM’dır (disk/bölümleme bilgisi gibi)

Sıklıkla, hata kayıp bir kernel image dosyasını işaret eder. Boot bölümünüzde başvurduğu dosyanın var olduğundan emin olun.

Kernel’inizin tam adını bulmak için, kurulum CD’den yükleyin, root ve (eğer uygulanabilirse) boot bölümlerinizi bağlayın. Sonra, sahip olduğunuz kernel image’lerinin ne olduğunu görmek için mevcut dosyaları listeyin ve sisteminizde chroot yapın.

Kernel image varlığını doğrulama

# cd /boot
# ls

Bu boot bölümünüzde sahip olduğunuz tüm kernel’leri listeleyecektir. Eğer kernel’iniz kayıpsa, derlenmiş bir kernel’in olduğuna emin olun (genkernel kullanarak ya da manuel)

Kernel’i yeniden derleme

# cd /usr/src/linux/
# make menuconfig
# make

Ve boot bölümünüze onu kopyalayın

# cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot

grub.conf dosyası içinde tam olarak aynı kernelin olduğunu doğrulayın. Aynı zamanda grub.conf içindeki kernel satırının o bölümü işaret ettiğine emin olun.

Başka bir hata grub ya da kernel aşamalarında diski gözardı eden bir BIOS’a sahip olmaktır.

Çözüm – Bir giriş yükleniyorken

İlk olarak, root ve setup satırlarını doğru olarak kullandığınızı doğrulayın.

grub-install kullanarak

(–root-directory eğer ayrı bir boot kullanıyorsanız ihtiyaç duyulur, aksi takdirde boş bırakmalısınız)

# grub-install –root-directory=/boot /dev/hda

Tümü başarısız olmuşsa, boot bölümünüz bozuk olabilir. Hatalar karşı bölümü kontrol edin.

Hatalara karşı bir bölümü kontrol etme

# fsck -y /dev/hda1

4. Grub 17 Hatası

root (hd0,0)
filesystem type unknown partition type 0×7

Error 17 : Cannot mount selected partition

Durum

Bu hata eğer istenilen bölüm mevcutsa döndürülür, fakat dosya sistemi türü GRUB tarafından tanınmamıştır.

Çözüm

grub.conf dosyasındaki root(x,y) ayarlarınızı kontrol ettiğinize emin olun.

Aynı zamanda, eğer Windows açmaya çalışıyorsanız, grub.conf dosyanızda root (hdX,Y) olduğuna emin olun (ya da rootnoverify (hdX,Y)) ve chainloader (hdX,Y)+1

5. Grub 18 Hatası

kernel (hd1,4)/bzImage root=/dev/hdb7

Error 18: Selected cylinder exceeds max supported by BIOS

Durum

Bu hata BIOS okuma alanının sonunun ötesinde doğrusal bir blok adresi okumaya çalışıldığında döndürülür. Bu genellikle diskleriniz BIOS’un erişebildiğinden daha büyükse olur (eski makineler üzerindeki (E)IDE diskler için 512 MB ya da genelde 8 GB’den daha fazla).

Çözüm

Boot bölümünüzü öne taşıyın ve/veya BIOS’unuzu güncellemeyi deneyin.

6. GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB …

GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB
GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB

Durum
Bu hata disklerinizi otomatik olarak tanıyan bir bios’a sahip olmanız yüzünden olabilir.

Çözüm

Başka bir olasılık yanlış kurulum ve root komutları kullanımı ile kurulmuş bir GRUB olabilir ve o zaman yeniden kurmayı deneyin (örneğin hard disk değişiklikleri yüzünden).

7. Probing Devices to Guess BIOS Drives. This May Take a Long Time.

Durum
Grub’u kurmaya çalışıyorken, aşağıdaki satırın gösteriminden sonra kesilir

# grub

Probing Devices to Guess BIOS Drives. This May Take a Long Time. (BIOS sürücülerini tahmin etmek için aygıtları inceleme. Bu biraz zaman alabilir)

Çözüm

Bir kablo üzerindeki ultra/ultra olmayan DMA diskler gibi disk aygıtlarının gelişigüzel yapılandırması yol açmış olabilir.

8. When Installing Grub, It Just Hangs

Grub kuruluyorken, kilitlenir:

# grub

Bu aşamada kurulum durur

Çözüm

Eğer bir disket sürücüye sahip değilseniz, –no-flopy parametresini  kullanmadınız mı?

–no-floppy parametresi kullanarak grub’u kurma

# grub –no-floppy

9. Uncompressing Linux… Ok, booting the kernel.
Durum

Aşağıdaki satır görüntülendikten sonra sistem kilitlenir:

Uncompressing Linux… Ok, booting the kernel.

Çözüm

Açıkçası, bu grub hatası değil. Bir olası sebep, ACPI doğru çalışmıyor; fakat kernel içinde aktif. Kernel içinde ya da bios içinde onu kapatmayı deneyin.

10. Grub Just Shows a Grub Prompt

Durum
Sistem açılıyorken, grub.conf dosyası içinde tanımladığınız girişlerin bir listesi yerine bir grub komut satırı alırsınız.

Çözüm

Eğer grub/grub.conf dosyası mevcutsa boot bölümünüzü doğrulayın ve bağlayın.

# mount /dev/hda1 /mnt/boot
# cat /mnt/boot/grub/grub.conf

Aynı zamanda menu.lst sembolik bağlantının olduğuna emin olun.

# ls -l /mnt/boot/grub/menu.lst
lrwxrwxrwx  1 root root 9 Mar  7 14:00 /mnt/boot/grub/menu.lst -> grub.conf

Eğer değilse, sembolik bağlantıyı yeniden oluşturun.

# cd /mnt/boot/grub
# ln -snf grub.conf menu.lst

Bu durumda, grub’u yeniden kurun

(chroot ortamından çalıştırın)

# grub-install –root-directory=/boot /dev/hda

11. Could Not Find Device For /boot/boot: Not Found Or Not a Block Device

Durum
GRUB kurulumu boyunca grub-install çalışrıyorken, aşağıdaki hatayı alırsınız:

# grub-install –root-directory=/boot /dev/hda
Could not find device for /boot/boot: not found or not a block device

Çözüm

Aşağıdakini unutmadığınızı kontrol edin:

mtab dosyasını güncelleme

# grep -v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab

12. The System Reboots After Hitting Return At The Grub Menu

Durum

Sistem yükleme boyunca Grub menüsünde Enter’a bastıktan sonra, sistem yeniden başlar

Çözüm

Kernel içerisinden framebuffer desteğini kapatmayı deneyin. Eğer bu yardımcı olmazsa, APM ve ACPI’yi etkisizleştirin.

13. After Hitting Return At The Grub Menu, The Screen Blanks Out

Durum

Sistem yükleme boyunca Grub menüsünde Enter’a bastıktan sonra, ekran boş gelir. Fakat sistem cevap verir (örneğin, numlock ışığı açılıp kapanabilir)

Çözüm

framebuffer’ı kapatın (tipik olarak grub.conf dosyasından vga=XYZ kaldırın) ve kernel yapılandırmanız içindeki işlemci mimarisini kontrol edin.

14. Failing To Boot Windows From a Second Harddrive

Durum

Windows girişini seçtikten sonra, sistem herhangi geçerli bir sebep olmadan yüklemeyi reddeder.

Çözüm

grub.conf içindeki Windows girişini şu şekildeki gibi değiştirme yoluyla farklı bir sıralama yaparak diskleri haritalama:

title Windows XP
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader (hd1,0)+1