OSB Log’larında sürekli olarak aşağıdaki satırları atıyorsa, çözüm için alttaki yöntem uygulanır.

START DUMP GlobalOperationsPOJO **********************”? And then of course you get this: “>xml-fragment xmlns:con=”http://www.bea.com/wli/domain/config”<… etc”. And finally you see this: “******************** END DUMP GlobalOperationsPOJO
Admin Console -> Domain -> Configuration > Log Filters  alanına gidilir. Yeni bir filtre oluşturulur ve Edit kısmını kullanarak aşağıdaki ifade eklenir.
NOT(MESSAGE LIKE ‘%http://www.bea.com/wli/domain/config%’) AND NOT(MESSAGE LIKE ‘%GlobalOperationsPOJO%’)
Ardından eklenen iki koşul seçilerek Combine düğmesi ile birleştirilerek kaydedilir. Daha sonra ilgili sunucuya tıklanarak  Logging -> General -> Advanced bölümünden istenilen alandaki Filter bölümüne eklenir. Sunucu log’larına bakıldığında artık bu satırları atmaması gerekiyor.
Kaynak: