Sizde evde benim gibi kendi sunucusunu bulunduranlardan biriyseniz, en çok bakmanız gereken şeylerden birisi de ağ trafiğidir. Bu şekilde sunucunuzun ne kadar upload ve download yaptığını görebilirsiniz. Bunun için öncelikle Airties modem üzerinde SNMP ayarlarını etkinleştirmeniz gerekiyor. Modeminizin yönetim paneline girdikten sonra Yönetim -> SNMP menüsüne giriyoruz ve aşağıdaki alanları kendimize göre dolduruyoruz.

Burada Topluluk adı kısmına istediğiniz adı verebilirsiniz. Ben public yaptım.

Daha sonra ayarları kaydediyoruz ve modem ile işimizi bitiriyoruz.Bundan sonraki adım sunucu üzerinde gerekli ayarları yapmak.

SNMP Kurulumu

Benim sunucum Centos olduğu için ayarları ona göre anlatacağım. İlk olarak aşağıdaki komutla snmp paketlerini kuruyoruz.

yum install net-snmp
yum install net-snmp-utils

SNMP paketlerini kurduktan sonra /etc/snmp/snmpd.conf dosyasını aşağıdaki satırlara göre düzenliyoruz. Buradaki localhost satırı modeminizin IP adresi olacaktır.

com2sec local   localhost      public
group MyRWGroup v1     local
group MyRWGroup v2c    local
group MyRWGroup usm    local
view all  included .1                80
access MyRWGroup ""   any    noauth  exact all  all  none
syslocation VSNL, India
syscontact Root <vivek@nixcraft.tld>

Sistemde iptables açıksa aşağıdaki satırı çalıştırıyoruz.

iptables --insert   RH-Firewall-1-INPUT   --protocol udp --dport  161 -j ACCEPT

Sonra iptables’i kaydediyoruz.

iptables-save &gt; /etc/sysconfig/iptables

snmp sunucumuzu sistem açılışında başlayacak şekilde aşağıdaki komutlarla çalıştırıyoruz.

chkconfig snmpd on
service snmpd start

Aşağıdaki komut ile snmp’nin açık olup olmadığını kontrol ediyoruz.

lsof -i UDP:snmp

Sonra port üzerinde onun dinlediğini onaylıyoruz.

snmpwalk -Os -c public -v 1 192.168.2.1 system

Aşağıdaki komutla interface IP’sini gördüğümüze emin olmalıyız.

 snmpwalk -v 1 -c public 192.168.2.1 IP-MIB::ipAdEntIfIndex

Bu komuttan sonra aşağıdaki gibi bir çıktı görmeliyiz.

IP-MIB::ipAdEntIfIndex.123.xx.yy.zzz = INTEGER: 2
IP-MIB::ipAdEntIfIndex.127.0.0.1 = INTEGER: 1

SNMP yapılandırması buraya kadar. Sonraki yapılandırma MRTG ile ilgili.

MRTG Ayarları

İlk olarak aşağıdaki komutla mrtg’yi kuruyoruz.

yum install mrtg

mrtg’yi kurduktan sonra aşağıdaki komutla config dosyası oluşturuyoruz.

cfgmaker --global 'WorkDir: /var/www/html/mrtg' --output  /etc/mrtg/mrtg.cfg public@192.168.2.1

Son olarak indexmaker komutunu kullanarak mrtg arayüz web sayfalarını görüntüleyeceğimiz index dosyalarını oluşturuyoruz.

indexmaker --output=/var/www/mrtg/html/index.html /etc/mrtg/mrtg.cfg

MRTG’nin cron ile otomatik güncellenip güncellenmediğine bakmak için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

cat /etc/cron.d/mrtg

Aşağıdaki gibi bir çıktı alıyorsanız herşey yolunda demektir.

0-59/5 * * * * root /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg

Artık mrtg sayfamızın çalışıp çalışmadığına bakabiliriz. Tarayıcıdan sunucunun olduğu IP adresini sonuna mrtg ekleyerek baktığımızda aşağıdaki gibi görmeliyiz.