Bir ara pek çok sitenin başına bela olan iframe virüslerini temizlemek konsol üzerinden de mümkün. Bunun için aşağıdaki kodu virüsün bulunduğu dizinde çalıştırmanız yeterli. anahtar yazan kısma zararlı iframe içerisinde geçen herhangi bir metni yazmanız yeterli.

export anahtar="cn:8080";for i in `grep -lir '<iframe.*'$anahtar * ` 
;do sed 's|<iframe.*'$anahtar'.*>.*</iframe>||' $i > $i.back;rm $i;mv $i.back $i ;done