Geçen sefer ki ilk yazımda Nagios’un Kurumsal 2 üzerindeki kurulumunu ve yapılandırmasını anlatmıştım. Tabi iş ana sunucu üzerindeki Nagios kurulumu ile bitmiyor. Buna ek olarak izleyeceğimiz sunucular üzerinde de Nagios’a ait ilgili eklentilerin kurulması ve bu istemcilerin Nagios yapılandırmasına eklenmesi gerekiyor. Örnek olarak üzerinde Centos 5 işletim sistemi olan bir sunucu olsun. Bu sunucu üzerinde de web, mail ve dns servisleri çalışsın. İlgili paketi kurmak için Centos’un epel deposunu kullanacağız. Eğer depo sisteminizde yüklü değilse aşağıdaki komut ile ekleyebilirsiniz.

# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

Yeni depoyu listelemek için:

# yum repolist

komutunu kullanabilirsiniz. Bu aşamadan sonra artık ilgili nrpe paketlerini sistemimize kurabiliriz.

# yum install nrpe nagios-plugins-nrpe

komutu ile paketler bağımlılıklarla birlikte  kurulacaktır.

Bundan sonraki adım paketin yapılandırılması ile ilgili olacaktır. NRPE’nin öntanımlı yapılandırma dosyası  /etc/nagios dizini altındaki nrpe.cfg dosyasıdır. Bu dosyada herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Nagios’tan gelen eklenti çalıştırma isteklerine ait komutlar bu dosyadadır.

command[check_users]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10
command[check_load]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20
command[check_hda1]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/hda1
command[check_zombie_procs]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w 5 -c 10 -s Z
command[check_total_procs]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200

İlgili süreçlere ait warning (w) ve critical (c) değerleri belirtilmiş durumda. Siz bu değerleri kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Şimdi NRPE servisini çalıştıralım.

# service nrpe start

Servis durumu OK verdikten sonra aşağıdaki komutla çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz.

# netstat -an |grep 5666
tcp        0      0 0.0.0.0:5666                0.0.0.0:*                   LISTEN

Şimdi sıra ana Nagios sunucumuz üzerinde Centos ile ilgili cfg dosyası oluşturmaya geldi. Daha sonra bu cfg dosyası nagios.cfg içerisine ekleyeceğiz.

# touch /usr/local/nagios/etc/objects/centos.cfg

İlgili centos.cfg dosyasına aşağıdaki satırları ekliyoruz.

#CENTOS CFG YAPILANDIRMA DOSYASI

define host{
use linux-server
host_name CENTOS
alias CENTOS / CentOS 5.2 64bit
address 192.168.0.221
}

define service{
use generic-service
host_name CENTOS
service_description CPU Load
servicegroups CPU

check_command check_nrpe!check_load
}

define service{
use generic-service
host_name CENTOS
service_description Current Users

check_command check_nrpe!check_users
}

define service{
use generic-service
host_name CENTOS
service_description / Free Space
servicegroups DISK

check_command check_nrpe!check_disk
}

define service{
use generic-service
host_name CENTOS
service_description Total Processes
check_command check_nrpe!check_total_procs
}

define service{
use generic-service
host_name CENTOS
service_description Zombie Processes
check_command check_nrpe!check_zombie_procs
}

cfg dosyasındaki IP adresi gibi yerleri kendi sunucunuza göre değiştirmelisiniz. Daha sonra dosyayı kaydedip çıkıyoruz.
nagios.cfg dosyasına gelerek centos.cfg isimli dosyayı tanımlıyoruz.

# cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/centos.cfg
Aşağıdaki komut ile yapılandırmamız da sorun olup olmadığına bakıyoruz.

# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Yapılandırma dosyasında herhangi bir sorun yoksa nagios’u yeniden başlatıyoruz.

# /etc/init.d/nagios restart

Servisi yeniden başlattıktan sonra Nagios’un web arayüzünden servislere geldiğimizde aşağıdakine benzer bir arayüz görmeliyiz.


Tüm bunlara ek olarak Web arayüzünden servis ve host gruplarına erişebilmek için bunlara ait ilgili templates.cfg dosyasını düzenlememiz gerekiyor.
Bu dosya içinde contacts, host ve servis gibi alt bölümlere ayrılmış şablonlar vardır. Bu şablonlar altında tanımladığım sunuculara ait isim, kontrol periyodu, kontrol aralığı, uyarı aralığı, uyarı periyodu gibi değişkenler vardır. Bu değişkenleri kendinize göre düzenleyebilirsiniz.
Şimdi host ve servis tanımları ile ilgili olarak aşağıdaki satırları dosyanın sonuna ekleyelim.

# HOST/SERVICE GROUP DEFINITIONS

define hostgroup{
hostgroup_name linux-server ; Host Grubunun Adi
alias *Nix Servers ; Aciklama
members localhost,CENTOS ; Gruba uye makineler
}

define servicegroup{
servicegroup_name CPU
alias Islemci Durumu
}

define servicegroup{
servicegroup_name Memory
alias Ram Durumu
}

define servicegroup{
servicegroup_name DISK
alias DISK Durumu
}

define servicegroup{
servicegroup_name HTTP
alias Web Server Durumu
}

define servicegroup{
servicegroup_name SMTP
alias Mail Server Durumu
}

define servicegroup{
servicegroup_name FTP
alias FTP Server Durumu
}

Dosyayı kaydedip çıktıktan sonra nagios servisini tekrar başlatıyoruz. Artık web arayüzünden Host Groups ve Service Groups kısımlarını görebiliriz.

servicegroups   CPU